Teachtaireacht ó Michael D. Higgins

Nuair a chuaigh mé in oifig mar Uachtarán in 2011, dúirt mé go ndíreoinn mo chroí agus m’intinn araon ar leas na hÉireann agus a mhuintire.

Tá mo shaol agus mo shaothar tugtha gach aon lá agam leis na seacht mbliana atá caite chun an gealltanas sin a chomhlíonadh.

Táim do mo chur féin chun cinn mar iarrthóir mar go bhfuilim paiseanta faoi dhúshláin agus faoi fhéidearthachtaí na mblianta seo romhainn. Creidim gur féidir linn, i gcomhar lena chéile, cumas na hÉireann mar fhíorphoblacht a bhaint amach.

Tairgim taithí, údaracht, tuiscint agus grá mór dár dtír agus don uile dhuine inti.

Tá do thacaíocht á lorg agam ar an 26 Deireadh Fómhair.

Léigh níos mó

Is tú féin - agus na mílte eile d'aon aigne timpeall na tire - a chuirfidh ar ár gcumas an feachtas seo a reachtáil agus Mícheál D a atoghadh mar Uachtarán na hÉireann.